Еврогедон: възход и падение на еврото

Posted by on 2 ноември, 2012 in Икономически анализи

По признанието на политици и икономисти Европа се намира в най-критичната точка на своето развитие за целия следвоенен период. Загубили общата посока правителствени ръководители и институции се лутат без ясна идея за крайната цел и с все по-очевидни намерения да превключат на различни скорости в досегашната общност. Едно сполучливо сравнение на Лукас Цукалис – лидер на влиятелния гръцки интелектуален тръст ЕЛИАМЕП и доскорошен съветник на председателя на Европейската Комисия ясно характеризира сегашната ситуация: „Дълго време европейската интеграция беше като кола, движеща се по нанагорнище – французите обикновено осигуряваха шофьора, Европейската комисия – картата, германците плащаха за бензина, а британците се грижеха за спирачките. Но в последните години прилича на кола без шофьор, картата е заменена с GPS, който се включва и изключва, поляците настояват за сключване на застрахователна полица с Бог, никой не иска да плаща за горивото (някои дори откровено мамят), а пътниците в колата спорят още колко човека могат да поберат в нея. Сега се движим по нанадолнище с бясна скорост. За да избегнем сблъсъка, спешно се нуждаем от шофьор (по възможност немски). Също и от работещ GPS, ясна посока, определен ред в колата и съгласие за подялба на сметката.“ [1] По този маршрут дълговата епопея, започнала като локален проблем на Гърция, прерасна в екзистенциална криза на целия Европейски съюз.

Read More

Странните времена в които живеем

Posted by on 2 май, 2011 in Икономически анализи

Изминаха почти три години от разразяването на световната финансова криза. Ситуацията изглежда не толкова трагична, а най-вече странна. Сринаха се няколко големи банки, няколко страни от Европа са в състояние на фактически фалит, безработицата и в Америка и в Европа се увеличи и сякаш няма намерение да намалява, но … в същото време ръстът в икономиките макар и колебливо се завръща, борсовите индекси пак си растат сякаш нищо не е станало. Централните банки се надпреварват да печатат пари, а инфлацията е умерена със скрита заплаха от дефлация, въпреки че … златото и среброто гонят рекорди, следвани от храни, метали и горива.

Read More

Рецесия или депресия?

Posted by on 20 ноември, 2009 in Икономически анализи

В „Няма попътен вятър” изложих хипотезата, че сегашната световна икономическа криза е причинена от рязкото повишаване на производителността на труда в развитите икономики след средата на 90-те години на миналия век. Но с какво тази криза е все пак по-особена от другите?

Read More

Няма попътен вятър

Posted by on 29 октомври, 2009 in Икономически анализи

Оживлението на пазарите от месец март насам бавно гасне. Инвеститорите от вси страни започнаха да осъзнават, че няма много поводи за оптимизъм в световен мащаб, и че кризата няма да си отиде току-така. G8 заявиха тази седмица, че е още рано да се оттегля държавната намеса на финансовите пазари, пък и то си е така: без нея всичко ще колабира отново. От друга страна обаче няма и признаци за това, че тази намеса въобще дава резултати. Кредитния пазар е замръзнал въпреки конските дози инжекции на ликвидност от страна на централните банки. Остава въпросът обаче, дали въобще тази държавна намеса за спасяване на капитализма беше необходима и какви ще бъдат по-дългосрочните последствия от нея. А зад тези въпроси стои още по-големият въпрос за причините на разразилата се криза.

Read More

Краят на зъбчатите колела

Posted by on 24 юли, 2009 in Икономически анализи

Продължавам с търсенето на корените на сегашната световна криза. В „Няма попътен вятър” и „Рецесия или депресия” изказах хипотезата, че причина за сегашната световна криза е рязкото повишаване на производителността на труда от средата на 90-те години насам. Там обаче оставих въпроса за причините за това повишаване отворен. Тук ще се занимая с тях.

Read More

Един вариант за „Пазарана държава“ (Market State)

Posted by on 30 август, 2005 in Икономически анализи

Концепция с повишена степен на мракобесие

I. Отправна точка.

Понятието „market state“ (пазарна държава) е въведено от аналитици на RAND Corp: според тях този нов тип държава ще смени в близко бъдеще старите национални държави (nation states). Аз лично не съм много сигурен какво имат предвид в RAND под това понятие. Но мога да си представя една съвсем практическа конструкция, която в голяма степен се помества в него. Може да се представи и целият преход от nation към market state.

Идеята е следната – в сегашната политическа система се променя смисълът и форматът на правото на глас, като: 1) на гласа на всеки отделен гражданин се приписва СИЛА, и 2) силата на гласа зависи от ПЛАТЕНИТЕ ОТ ГРАЖДАНИНА ДАНЪЦИ.

Read More